VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 18/2020/QĐ-UBND
Issuing date 04/09/2020
Signer
Subject Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Agencies issued
Legislation type
Other legislation