VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 17/2020/QĐ-UBND
Issuing date 04/09/2020
Signer Nguyễn Văn Sửu
Subject Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp đường dây, cáp viễn thông đi nổi trên cột treo cáp trên địa bàn thành phố Hà Nội
Agencies issued
Legislation type
Other legislation