TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

V/v Triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Publish date 30/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 212
V/v Triển khai nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

V/v đảm bảo ANTT, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 19 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 30/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 506
V/v đảm bảo ANTT, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 19 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

KH khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội được chỉ ra sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) 

Publish date 30/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 183
KH khắc phục tồn tại, hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội được chỉ ra sau kiểm điểm phê bình và tự phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC TTHCTHUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 29/03/2021 | 05:00  | Lượt xem: 324
Quyết định công bố danh mục TTHCthuộc phạm vi chức năng lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội

V/v Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo hộ gia đình 

Publish date 24/03/2021 | 04:30  | Lượt xem: 188
V/v Điều chỉnh nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu của người tham gia BHYT theo hộ gia đình 

V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội

Publish date 24/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 161
V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội

V/v tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số 

Publish date 24/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 146
V/v tăng cường triển khai cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số 

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2021

Publish date 23/03/2021 | 02:51  | Lượt xem: 360
Năm 2021, Chiến dịch Giờ Trái Đất với chủ đề: “Lên tiếng vì thiên nhiên”, được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động trên toàn thế giới sẽ diễn ra vào 20 giờ 30 phút ngày 27/3

v/v triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND"

Publish date 23/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 689
v/v triển khai tuyên truyền và tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND"

Hướng dẫn bổ sung đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

Publish date 23/03/2021 | 08:15  | Lượt xem: 165
Hướng dẫn bổ sung đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021

V/v triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

Publish date 22/03/2021 | 12:00  | Lượt xem: 152
V/v triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số

V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh bảo đảm an ninh, an toàn trường học

Publish date 22/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 163
V/v tăng cường công tác phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống dịch bệnh bảo đảm an ninh, an toàn trường học

V/v tập trung giải quyết các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA đang còn tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội 

Publish date 19/03/2021 | 03:30  | Lượt xem: 160
V/v tập trung giải quyết các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA đang còn tồn tại trên địa bàn thành phố Hà Nội 

V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội 

Publish date 19/03/2021 | 03:30  | Lượt xem: 809
V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội 

V/v chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu xử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025 

Publish date 19/03/2021 | 09:00  | Lượt xem: 162
V/v chủ động ứng phó với thiên tai, sự cố trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu xử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2025