TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghị Quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND thành phố Hà Nội
Publish date 17/08/2022 | 17:20  | Lượt xem: 61

Nghị Quyết về việc quy định một số nội dung và mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội

Chi tiết tại đây