TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội ủy quyền thêm hàng trăm thủ tục hành chính về cấp huyện và các sở
Publish date 30/11/2022 | 09:47  | Lượt xem: 37

Nhằm đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước và ủy quyền trên địa bàn, thành phố Hà Nội ủy quyền 617 thủ tục hành chính, theo Quyết định số 4610/QĐ-UBND phê duyệt phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố Hà Nội.