TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hà Nội: Đẩy mạnh thanh tra liên ngành, chuyên ngành bảo hiểm xã hội
Publish date 29/10/2020 | 10:26  | Lượt xem: 22

(Trích báo LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: 3 tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện thanh tra liên ngành do Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra, đôn đốc nợ, thanh tra chuyên ngành, liên ngành qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Xác định công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động đóng vai trò quan trọng trong việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2020, Bảo hiểm xã hội thành phố đã ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành 220 cuộc; trong đó: Đã hoàn thành kết luận 60 cuộc; liên ngành cấp quận, huyện kiểm tra 139 cuộc.

Bảo hiểm xã hội thành phố ban hành quyết định giao Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã kiểm tra đơn vị nợ 374 cuộc, kiểm tra nội bộ 11 đơn vị, ban hành quyết định kiểm tra 51 cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, trong đó đã hoàn thành 35 cuộc; tổ chức kiểm tra 234 đại lý thu, đại diện chi trả.

Đối tượng thanh tra, kiểm tra tập trung vào doanh nghiệp nợ, sau thanh tra, kiểm tra đã thu hồi 38,6 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội đạt 67,6%, yêu cầu đóng và truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 228 lao động với số tiền đề nghị truy đóng là 5,3 tỷ đồng; lập Biên bản vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và xử lý hành chính đối với 4 đơn vị với số tiền 451 triệu đồng.

Trong 3 tháng cuối năm, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục phối hợp thực hiện 100 cuộc thanh tra liên ngành do Thanh tra thành phố chủ trì; phối hợp với Công an Thành phố kiểm tra, đôn đốc nợ 50 cuộc; thanh tra chuyên ngành 150 cuộc; liên ngành quận huyện kiểm tra, thanh tra 600 cuộc. Bảo hiểm xã hội thành phố ban hành quyết định kiểm tra đơn vị nợ bảo hiểm xã hội 900 cuộc; tổ chức 30 cuộc kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.