TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

CÔNG KHAI LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA NHÂN DÂN VỀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Publish date 29/10/2020 | 15:57  | Lượt xem: 40

UBND quận Hai Bà Trưng công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Công văn số 1229/UBND-TN&MT ngày 24/9/2020 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc Công khai lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

(Chi tiết tại đây)

UBND quận Hai Bà Trưng