TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Con người là mấu chốt trong cải cách hành chính
Publish date 15/09/2022 | 16:15  | Lượt xem: 71

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp với các địa phương, do Văn phòng Chính phủ tổ chức hôm nay (15-9), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh dự tại điểm cầu UBND thành phố Hà Nội và có bài tham luận về “Sáng kiến và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh: "Con người là mấu chốt trong cải cách hành chính".

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh tham luận tại hội nghị.

Phân cấp, ủy quyền 700 thủ tục hành chính

Thông tin về kết quả cải cách hành chính trong thời gian qua, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cùng với việc tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thành phố Hà Nội tập trung đẩy mạnh việc phân cấp, ủy quyền thực hiện TTHC theo hướng: “Cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì phân cấp ủy quyền cho cấp đó giải quyết, không để tình trạng nhiều tầng nấc trung gian, kéo dài thời gian giải quyết TTHC”.

Trên tinh thần đó, ngày 12-9 vừa qua, trên cơ sở trình của UBND thành phố, HĐND thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Đề án của thành phố về phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước và ủy quyền đối với TTHC. Theo đó, thành phố đã phân cấp 10 lĩnh vực quản lý nhà nước cho các quận, huyện, thị xã và ủy quyền một số nhiệm vụ của thành phố thực hiện xuống cho các quận, huyện có đủ điều kiện về con người, nguồn lực, bộ máy. Ví dụ như xây dựng trường THPT, hiện thành phố đã ủy quyền phân cấp cho quận, huyện.

HĐND thành phố cũng đã phê chuẩn việc thành phố ủy quyền 638 TTHC cho cấp quận, huyện. Như vậy, đến nay, thành phố đã đạt được một số kết quả nổi bật: Đã đề xuất phân cấp, ủy quyền 700 TTHC, đạt tỷ lệ 39,17% tổng số TTHC cấp thành phố và cấp huyện (Thủ tướng Chính phủ giao 20%). Cùng với đó, nhiều đơn vị triển khai sáng kiến để tiết kiệm thời gian, chi phí cho cá nhân, tổ chức và cơ quan nhà nước như: Mô hình “Ngày thứ sáu xanh”, “Ngày thứ ba không viết, không giấy hẹn” trong giải quyết TTHC và nhiều giải pháp thiết thực đang được triển khai thực hiện hiệu quả.

Thông tin về cắt giảm TTHC, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, kết quả đến nay, đã đạt 31,3%, vượt trên mức Thủ tướng Chính phủ giao (20%). Thành phố cũng đã kết nối với hệ thống quản lý, theo dõi nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ phân công cho các tỉnh, thành phố. Đến thời điểm này, Thủ tướng Chính phủ giao 44 nhiệm vụ, hiện thành phố đã hoàn thành 2/44 nhiệm vụ đúng hạn, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Triển khai tốt Đề án 06

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng cho biết, trong việc triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), thành phố Hà Nội được chọn làm điểm nên có thuận lợi là nhận được sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Chính phủ.

Hiện thành phố đang triển khai tốt và không chỉ bảo đảm mục tiêu “đúng, đủ, sạch, sống” dữ liệu của gần chục triệu dữ liệu dân cư của Hà Nội mà còn kết nối các dịch vụ công khác như về bảo hiểm xã hội, y tế, khám - chữa bệnh, giáo dục, đồng thời làm sạch dữ liệu liên quan đến lý lịch tư pháp đối với công dân có yếu tố nước ngoài, trẻ em có yếu tố nước ngoài. Trên cơ sở đó phục vụ cho công tác quản lý dân cư tốt.

Chủ tịch UBND thành phố cảm ơn Bộ Nội vụ vừa qua đã cùng UBND thành phố tổ chức hội nghị trực tuyến “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính thành phố Hà Nội” (ngày 18-8-2022) với hơn 5.000 người nghe để thành phố quán triệt chủ trương cải cách hành chính phân cấp, ủy quyền của thành phố xuống cán bộ cơ sở, đồng thời đề xuất thời gian tới Bộ Nội vụ giúp thành phố triển khai đánh giá TTHC của các sở, ngành và cấp huyện để làm thí điểm trong năm 2022 và chính thức vận hành năm 2023. Đây sẽ là động lực để cán bộ, công chức làm tốt hơn, trách nhiệm hơn.

“Quan điểm cải cách hành chính của thành phố Hà Nội là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng vẫn con người là mấu chốt trong hệ thống đó”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Nguồn: hanoimoi.com.vn