TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

BẢN ĐỐ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Publish date 13/07/2022 | 15:22  | Lượt xem: 121

Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000

Quyết định ban hành Quy hoạch xem tại đây

Bản đố Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Quận Hai Bà Trưng (Quy hoạch phân khu đô thị H1-4 - Tỷ lệ 1:2.000)