TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

19/19 CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020-2022
Publish date 14/05/2020 | 09:00  | Lượt xem: 611

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 156-KH/QU ngày 24/7/2019 của Quận ủy Hai Bà Trưng về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVI; Kế hoạch số 46-KH/ĐU ngày 24/10/2019 của Đảng ủy phường Bạch Đằng về tổ chức Đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Bạch Đằng lần thứ XIII

 

Từ ngày 16/02/2020 đến hết ngày 10/5/2020, toàn bộ 19/19. chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Bạch Đằng đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đảm bảo đúng quy trình, quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị lớn, có ý nghĩa chính trị sâu rộng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trong phường.

Đảng bộ phường Bạch Đằng có 1092 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch của Quận ủy Hai Bà Trưng về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận lần thứ XXVI, BCH Đảng bộ phường Bạch Đằng đã tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách, ủy viên Ủy ban kiểm tra, văn phòng Đảng ủy hướng dẫn cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội các Chi bộ, thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy định.

                              Đại hội Chi bộ 1
                                   Đại hội Chi bộ 2
Đại hội Chi bộ 3
                                    Đại hội Chi bộ 4
                                                Đại hội Chi bộ 5

 

Trong công tác chuẩn bị Đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy phường yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác nhân sự, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất, lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp uỷ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ phường Bạch Đằng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia Đảng ủy phường những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. .

Ngày 16/02/2020, Đại hội chi bộ tổ dân phố số 14 tổ chức Đại hội điểm đã vinh dự được đồng chí Trần Thị Hồng Hiền – Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy Hai Bà Trưng về dự và chỉ đạo Đại hội. Đến ngày 10/5/2020, toàn bộ 19/19 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo đúng hướng dẫn của Đảng ủy phường. Các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy các Chi bộ được thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng và được đưa ra thảo luận, đóng góp dân chủ trước, trong Đại hội, qua đó có nhiều ý kiến đóng góp tích cực, xác đáng của đảng viên, góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong việc đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng. Công tác nhân sự bảo đảm chất lượng và số lượng, bầu đúng, bầu đủ đảm bảo chi ủy nhiệm kỳ mới hoạt động hiệu quả.

Tại Đại hội, các Chi bộ đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ mới đủ năng lực và phẩm chất đạo đức để tiếp tục lãnh đạo chi bộ trong thời gian tới. Công tác giới thiệu nhân sự Đại hội và tiến hành bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư bảo đảm đúng quy trình, quy định, quy chế bầu cử trong Đảng. Đại hội các Chi bộ đã bầu được 85 đồng chí vào cấp ủy, bầu 19 đồng chí Bí thư, 19 đồng chí Phó Bí thư và 125 đại biểu chính thức đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Bạch Đằng lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020-2025.

              Đại hội Chi bộ 7
                                  Đại hội chi bộ 8

 

Đại hội Chi bộ 9
Đại hội Chi bộ 11


 
Đại hội Chi bộ 12
                            Đại hội Chi bộ 13

 

Đại hội Chi bộ 14
                             Đại hội Chi bộ 15

 

Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Bạch Đằng thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Ðảng bộ; thể hiện đầy đủ, chặt chẽ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Ðảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ... Đây là tiền đề quan trọng để Đảng bộ phường Bạch Đằng chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Chi bộ Trường Tiểu học Lương Yên
Đại hội Chi bộ Trường THCS Lương Yên