TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Quy định tuổi nghỉ hưu sớm đối với cán bộ, công chức, viên chức
Publish date 01/10/2020 | 08:30  | Lượt xem: 13

(Trích báo LĐTĐ) Tùy từng đơn vị, tùy những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, cơ quan hành chính hoặc đơn vị sự nghiệp công lập sẽ phải tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hiện nay, quy định về tuổi nghỉ hưu sớm được áp dụng theo Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, còn sau thời hạn ngày 1/1/2021 quy định về tuổi nghỉ hưu sẽ được áp dụng theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Quy định tuổi nghỉ hưu sớm đối với cán bộ, công chức, viên chức