THÔNG BÁO THÔNG BÁO

NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG, GÓP PHẦN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Publish date 09/03/2020 | 10:30  | Lượt xem: 327
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và các nguy cơ lây nhiễm theo khuyến cáo của Bộ Y tế, Nhân dân trên địa bàn Phường hãy thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần phòng,...

Ủy ban nhân dân phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ II năm 2019

Publish date 05/08/2019 | 02:30  | Lượt xem: 357
Chiều ngày 02/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị MTTQ lần thứ II năm 2019 nhằm sơ kết công tác 06 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019...

Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Bạch Đằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Publish date 25/03/2019 | 01:30  | Lượt xem: 387
Trong hai ngày 20 và 21 tháng 3 năm 2019, UBND phường Bạch Đằng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024
Showing 16 - 18 of 18 results.