THÔNG BÁO THÔNG BÁO

UBND phường Bạch Đằng thông báo Về hoạt động của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhà du hành Armstrong tại số 3 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng
Publish date 23/09/2020 | 11:00  | Lượt xem: 187

UBND phường Bạch Đằng thông báo về tình hình hoạt động của cơ sởnhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  Nhà du hành Armstrong tại số 3 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để nhân dân nắm được và đề nghị cơ sở, chủ cơ sở là bà Hoàng Thu Hà liên hệ làm thủ tục giải thể.

Trong trường hợp cơ sở, chủ cơ sở không liên hệ, UBND phường Bạch Đằng báo cáo UBND quận xem xét và giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhà du hành Armstrong tại số 3 Nguyễn Huy Tự, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội theo quy định của pháp luật.

Nội Dung văn bản Xem tại đây

UBND phường Bạch Đằng trân trọng thông báo!