HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

V/v đảm bảo ANTT, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 19 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 30/03/2021 | 08:00  | Lượt xem: 449
V/v đảm bảo ANTT, phối hợp phục vụ và tham dự kỳ họp thứ 19 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội 

Publish date 19/03/2021 | 03:30  | Lượt xem: 724
V/v tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên trang/cổng thông tin điện tử cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội 

V/v tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên loa truyền thanh ở cơ sở

Publish date 18/03/2021 | 11:00  | Lượt xem: 764
V/v tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên loa truyền thanh ở cơ sở

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG KHÓA 9, NHIỆM KỲ 2016-2021

Publish date 26/01/2021 | 05:30  | Lượt xem: 753
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Hướng dẫn của HĐND quận Hai Bà Trưng;...

TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14

Publish date 08/01/2021 | 11:00  | Lượt xem: 461
ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 14 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 29/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 972
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 của HĐND...

ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TIẾP XÚC CỬ TRI CÁC QUẬN THANH XUÂN, HAI BÀ TRƯNG

Publish date 21/12/2020 | 03:00  | Lượt xem: 134
(HNM) - HĐND thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 445/HĐND-VP về việc thông báo điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười tám HĐND thành phố tại Đơn vị bầu cử quận Thanh Xuân và quận Hai Bà...

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 10/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 549
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 của HĐND...

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 HĐND PHƯỜNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Publish date 04/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 327
Chiều ngày 04/12/2020, Đại biểu HĐND phường Bạch Đằng tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2020

Publish date 24/11/2020 | 10:00  | Lượt xem: 294
Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 24/11/2020. Tại trụ sở UBND phường Bạch Đằng, đơn vị bầu cử số 6 HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tiếp...

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 29/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 348
Sáng ngày 29/06/2020, Thường trực HĐND Phường Bạch Đằng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND Phường khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Trụ sở UBND phường Bạch Đằng- B6 Đầm Trấu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND PHƯỜNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 18/06/2020 | 01:00  | Lượt xem: 522
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 5 Trụ sở UBND phường Bạch Đằng B6 Đầm Trấu tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 05/06/2020 | 12:00  | Lượt xem: 490
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/03/2020 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. Sáng ngày 5/6/2020, tại hội trường tầng 5 Trụ sở UBND phường Bạch...

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN

Publish date 28/10/2019 | 08:11  | Lượt xem: 510
Sáng ngày 25/10/2019, tại Hội trường trụ sở UBND phường Bạch Đằng đã diễn ra kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bạch Đằng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về việc : Thông qua Đề án kiện toàn, sáp nhập tổ dân...

Phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Publish date 26/02/2019 | 12:00  | Lượt xem: 462
Sáng ngày 26/2/2019, tại hội trường B6 Đầm Trấu, UBND – Uỷ ban MTTQ phường Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và ký kết chương trình phối hợp...