HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14
Publish date 08/01/2021 | 23:00  | Lượt xem: 500

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Căn cứ điều 94, khoản 4 Điều 103 Luật tổ chức chính quyền địa phương và Điều 16 Luật MTTQ Việt Nam về tổ chức tiếp xúc cử tri.

Sáng ngày 08/01/2021, Thường trực HĐND Phường Bạch Đằng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 HĐND Phường khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Trụ sở UBND phường Bạch Đằng- B6 Đầm Trấu

           Dự buổi tiếp xúc cử tri có bà Quách Ngọc Thủy – Bí thư Đảng ủy phường; ông Nguyễn Hoành Dũng – Quận ủy viên - Phó bí thư – Chủ tịch UBND phường, ông Đinh Hải Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Chủ tịch HĐND phường; Ông Vũ Huy Khiêm – Đảng ủy viên – Phó Chủ tịch UBND phường; Bà Đỗ Anh Phương - Phó Chủ tịch UBND phường; Ông Lê Thanh Tùng - Ủy viên thường vụ – Chủ tịch UB MTTQ phường; ông Phan Văn Bốn UVTV- Trưởng công an phường.

         

         Cùng các ông bà trong Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, MTTQ; trưởng phó các đoàn thể, công an, quân sự, ban giám hiệu các trường học, y tế, cán bộ ủy ban phụ trách các tổ dân phố; các ông bà bí thư, phó bí thư chi bộ; trưởng phó ban công tác MTTQ; tổ trưởng, tổ phó dân phố,  đại biểu cử tri các tổ dân phố quan tâm đến dự.

          Đại diện Thường trực HĐND Phường đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp HĐND phường kỳ họp thứ 14 khóa IX đã họp với nội dung như  báo cáo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của UBND phường, báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu HĐND phường năm 2020.

          Các cử tri đã phát biểu ý kiến về tình hình Nhà Văn hóa, cống rãnh, cây xanh…Tại hội nghị ông Đinh Hải Hoàng đã phát biểu và tiếp thu ý kiến phát biểu của cử tri.

       

 

             Sau hơn 02 giờ làm việc khẩn trương nghiêm túc, đoàn kết, xây dựng và dân chủ Hội nghị đã diễn ra thành công, đúng nội dung chương trình đã đề ra nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.