HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14

Publish date 08/01/2021 | 23:00  | Lượt xem: 45
ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 14 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 14 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 29/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 36
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 của HĐND...

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 13 KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 10/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 90
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019; Chương trình công tác năm 2020 của HĐND...

TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 14 HĐND PHƯỜNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016-2021

Publish date 04/12/2020 | 05:30  | Lượt xem: 89
Chiều ngày 04/12/2020, Đại biểu HĐND phường Bạch Đằng tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 14 HĐND phường khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2020

Publish date 24/11/2020 | 10:00  | Lượt xem: 87
Để chuẩn bị cho kỳ họp HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021, sáng ngày 24/11/2020. Tại trụ sở UBND phường Bạch Đằng, đơn vị bầu cử số 6 HĐND quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tiếp...

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 11 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG KHÓA IX NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 29/06/2020 | 09:00  | Lượt xem: 220
Sáng ngày 29/06/2020, Thường trực HĐND Phường Bạch Đằng tổ chức buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 11 HĐND Phường khóa IX Nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại Trụ sở UBND phường Bạch Đằng- B6 Đầm Trấu

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND PHƯỜNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 18/06/2020 | 01:00  | Lượt xem: 352
Ngày 18 tháng 6 năm 2020 tại Hội trường tầng 5 Trụ sở UBND phường Bạch Đằng B6 Đầm Trấu tổ chức Kỳ họp thứ 11 HĐND phường khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 11 HĐND PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Publish date 05/06/2020 | 12:00  | Lượt xem: 303
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 01/03/2020 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020. Sáng ngày 5/6/2020, tại hội trường tầng 5 Trụ sở UBND phường Bạch...

HĐND PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 – 2021 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ CHÍN

Publish date 28/10/2019 | 08:11  | Lượt xem: 353
Sáng ngày 25/10/2019, tại Hội trường trụ sở UBND phường Bạch Đằng đã diễn ra kỳ họp thứ 9 HĐND phường Bạch Đằng khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về việc : Thông qua Đề án kiện toàn, sáp nhập tổ dân...

Phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

Publish date 26/02/2019 | 12:00  | Lượt xem: 283
Sáng ngày 26/2/2019, tại hội trường B6 Đầm Trấu, UBND – Uỷ ban MTTQ phường Bạch Đằng đã tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và ký kết chương trình phối hợp...

HĐND phường Bạch Đằng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 3

Publish date 02/01/2017 | 12:00  | Lượt xem: 575
Sáng ngày 30/12/2016, HĐND phường Bạch Đằng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ ba.

Phường Bạch Đằng tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2015

Publish date 09/03/2015 | 03:00  | Lượt xem: 255
Sáng ngày 06 tháng 03 năm 2015, UBMTTQ, UBND phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân phường lần thứ XVI bàn việc xây dựng đời sống văn hoá năm 2015.Đến dự Hội nghị...