HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

Bầu 155 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Publish date 11/03/2022 | 09:12  | Lượt xem: 89

Chiều 10-3, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tiếp tục chương trình làm việc.

Các đại biểu biểu quyết thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Đại hội đã nghe Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga trình bày Báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, ứng cử, đề cử nhân sự để bầu vào Ban Chấp hành.

Các đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, đoàn kết, trách nhiệm cao, đại hội đã bầu 155 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Cũng trong chiều nay, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII được tổ chức.

Trước đó, các đại biểu đã tham gia 5 trung tâm thảo luận với các chủ đề: Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới; Phụ nữ trong nền kinh tế số; Vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả; Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

Các đại biểu tham gia trung tâm thảo luận “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả”.

Ngày mai, 11-3, Đại hội tiến hành phiên bế mạc; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam khóa XIII; thông qua Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (bổ sung); biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội…

Nguồn: hanoimoi.com.vn