CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Publish date 26/03/2019 | 13:00  | Lượt xem: 323

Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn.

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)

Quyết định số 3902/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Thể lệ cuộc thi "Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

(Xem chi tiết tại đây)