BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ
Publish date 08/10/2020 | 09:00  | Lượt xem: 442

Thực hiện Quyết định số 94-QĐ/QU ngày 6/10/2020 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 7/10/2020, Đồng chí Trần Quyết Thắng – Phó Bí Thư thường trực Quận ủy đã công bố Quyết định của Ban thường vụ Quận ủy chỉ định đồng chí Quách Ngọc Thủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy và giữ chức danh Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng, phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Quách Ngọc Thủy – Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng chí Phó Bí thư Quận ủy Trần Quyết Thắng tin tưởng, với kinh nghiệm công tác đã có, trên cương vị mới, đồng chí Quách Ngọc Thủy sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể đoàn kết nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, đồng chí Quách Ngọc Thủy – Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng khẳng định tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và nỗ lực, cố gắng cao nhất, đoàn kết cùng tập thể cơ quan, đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.