AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

TB kết luận tại Hội nghị Quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021.

Publish date 01/06/2021 | 14:53  | Lượt xem: 70
TB kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại Hội nghị Quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC&CNCH trên địa...

V/v tăng cường sự Lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

Publish date 31/05/2021 | 04:01  | Lượt xem: 46
V/v tăng cường sự Lãnh đạo, chỉ đạo công tác cấp Căn cước công dân gắn chíp trên địa bàn quận Hai Bà Trưng

TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. 

Publish date 31/05/2021 | 03:51  | Lượt xem: 42
TB phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng. 

BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021

Publish date 28/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 52
BC kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 

V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị quán triệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tháng 4, 5, 6 năm 2021.

Publish date 28/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 32
V/v chuẩn bị nội dung Hội nghị quán triệt triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong thời gian tháng 4, 5, 6 năm 2021.

v/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại"

Publish date 27/04/2021 | 07:30  | Lượt xem: 92
v/v hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại"

KH tổ chức chuẩn bị phục vụ hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT, bảo vệ chế độ XHCN trên địa bàn quận HBT

Publish date 27/04/2021 | 07:00  | Lượt xem: 77
KH tổ chức chuẩn bị phục vụ hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ XHCN trên địa bàn quận HBT

KH Tăng cường đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, VSMT, ATTP, PCCN và PCDB trên địa bàn TP 

Publish date 26/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 81
KH Tăng cường đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, VSMT, ATTP, phòng chống cháy nổ và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP 

V/v Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với phương tiện chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện hoạt động theo khu vực trên địa bàn Thành phố. 

Publish date 26/04/2021 | 10:30  | Lượt xem: 70
V/v Tăng cường kiểm tra, xử lý đối với phương tiện chở người bốn bánh sử dụng động cơ điện hoạt động theo khu vực trên địa bàn Thành phố. 

V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2021. 

Publish date 22/04/2021 | 02:00  | Lượt xem: 52
V/v phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2021. 

Phương án ứng phó với sự cố do thiên tai, lụt bão gây ra và tìm kiến cứu nạn, cứu hộ

Publish date 22/04/2021 | 01:00  | Lượt xem: 67
Phương án ứng phó với sự cố do thiên tai, lụt bão gây ra và tìm kiến cứu nạn, cứu hộ trên điạ bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

V/v Nâng cao hiệu quả quản lý về PCCC và CNCH đối với nhà cao tầng trên địa bàn quận

Publish date 22/04/2021 | 10:00  | Lượt xem: 43
V/v Nâng cao hiệu quả quản lý về PCCC và CNCH đối với nhà cao tầng trên địa bàn quận

V/v thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND quận về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Publish date 22/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 41
V/v thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND quận về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Phương án tổ chức diễn tập Hoành triệt cửa khẩu Vân Đồn; Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người đuối nước trên sông năm 2021 

Publish date 19/04/2021 | 10:00  | Lượt xem: 29
Phương án tổ chức diễn tập Hoành triệt cửa khẩu Vân Đồn; Tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ người đuối nước trên sông năm 2021 

Thông báo chỉ tiêu đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2021 

Publish date 16/04/2021 | 01:30  | Lượt xem: 75
Thông báo chỉ tiêu đào tạo cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2021