CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Cụ thể hóa trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc nâng cao Chỉ số PAPI

Publish date 07/10/2022 | 08:43  | Lượt xem: 0
Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước về nội dung Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh...

Hơn một năm thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội: Bảo đảm mục tiêu, tiến độ

Publish date 07/10/2022 | 08:41  | Lượt xem: 0
Với quyết tâm chính trị cao, qua hơn một năm thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội bước đầu đã đạt kết quả tích cực. Các nội dung thí điểm được triển khai đồng bộ,...

Ứng dụng phần mềm, tiện ích tích hợp trên thẻ Căn cước công dân điện tử gắn với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Publish date 05/10/2022 | 02:33  | Lượt xem: 13
Ứng dụng phần mềm, tiện ích tích hợp trên thẻ Căn cước công dân điện tử gắn với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Kế hoạch triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận Hai Bà Trưng năm 2022

Publish date 28/09/2022 | 09:23  | Lượt xem: 20
UBND Quận Hai Bà Trưng ban hành kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 19/9/2022 về việc triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn và UBND các phường thuộc quận...

UBND Quận Hai Bà Trưng Quyết định ban hành Chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các phường thuộc Quận

Publish date 28/09/2022 | 09:20  | Lượt xem: 21
Ngày 12/9/2022, UBND Quận Hai Bà TRưng đã ban hành Quyết định số 3265/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với UBND các phường thuộc Quận

Giảm thời gian, chi phí, đi lại cho người dân khi thực hiện Đề án 06

Publish date 19/09/2022 | 10:20  | Lượt xem: 38
Sáng 16-9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với thành phố Hà Nội...

Con người là mấu chốt trong cải cách hành chính

Publish date 15/09/2022 | 04:15  | Lượt xem: 32
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp với các địa phương, do Văn phòng...

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn thành phố

Publish date 12/09/2022 | 08:44  | Lượt xem: 32
Sở Công Thương Hà Nội có công văn gửi công an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã ngày 05/9/2022 về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Giảm 50% phí xác thực thông tin công dân

Publish date 24/08/2022 | 04:28  | Lượt xem: 46
Từ ngày 17-9-2022 đến hết ngày 31-12-2023, giảm 50% mức phí xác thực thông tin công dân, khai thác kết quả thông tin.

Đề nghị sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip trong giải quyết thủ tục hành chính, không yêu cầu xuất trình hộ khẩu

Publish date 24/08/2022 | 04:27  | Lượt xem: 37
Ngày 24-8, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy sẽ không còn giá trị từ ngày 1-1-2023. Vào trước thời điểm Luật Cư trú có hiệu...

Sửa đổi, bổ sung 9 nhóm nội dung về đánh giá cán bộ hằng tháng

Publish date 17/08/2022 | 05:27  | Lượt xem: 41
Ngày 16-8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 3251-QĐ/TU về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao...

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP của Chính phủ

Publish date 11/07/2022 | 03:46  | Lượt xem: 129
Ngày 24/6/2022 Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2022/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

Công bố các chỉ số SIPAS và cải cách hành chính

Publish date 25/05/2022 | 05:35  | Lượt xem: 170
Sáng 25-5, tại trụ sở Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm...

Giao chỉ tiêu phát sinh hồ sơ trực tuyến, xử lý trực tuyến cho từng cơ quan nhà nước

Publish date 25/05/2022 | 05:32  | Lượt xem: 110
Triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhiệm vụ quan trọng nhất trong phát triển chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, với người dân là trung tâm phục vụ. Trong thời gian qua, việc cung cấp...