CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15/ CT-UBND NGÀY 18/9/2020 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Ngày đăng 29/10/2020 | 15:34  | Lượt xem: 34

V/v thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ; hoạt động đốt rơm rạ, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trên địa bàn Thành phố.

Tại Khoản 7 Điều 7 Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014 quy định về những hành vi bị nghiêm cấm “Thải khói, bụi, khí có chất hoặc mùi độc hại vào không khí”; Khoản 2 Điều 14 Luật Thủ đô ngày 21/11/2012 quy định về quản lý và bảo vệ môi trường thủ đô; Khoản 1 Điều 16 Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 04/4/2015 quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải rắn sinh hoạt “Thực hiện việc phân loại, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt theo quy định”; Khoản 2 Điều 7 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử lý vi phạm hành chính về hành vi tự ý đốt rác, chất thải, chất độc; Khoản 1 Điều 76 Luật Trồng trọt ngày 19 tháng 11 năm 2018 quy định “Phụ phẩm cây trồng phải được thu gom, xử lý, sử dụng phù hợp, không gây ô nhiễm môi trường”; Thông tư số 19/2019/TT-BTNNPTNN ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ phẩm cây trồng.

Trên địa bàn phường Bạch Đằng hiện nay không phát sinh hoạt động sử dụng than tổ ong; đốt rơm rạ; Với mục đích tăng cường các biện pháp quản lý nhà nước và tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác hại do đốt than tổ ong; phụ phẩm cây trồng và chất thải không đúng quy định đến môi trường không khí và sức khỏe con người, UBND phường Bạch Đằng triển khai thực hiện tuyên truyền Chỉ thị số 15/ CT-UBND ngày 18/9/2020 của UBND Thành phố. Phấn đấu đến ngày 01/01/2021 không còn hoạt động đốt than tổ ong; các phụ phẩm cây trồng và chất thải rắn sinh hoạt không đúng quy định trên địa bàn Phường.

Người dân trên địa bàn Phường cần thực hiện quy trình thu gom, vận chuyển và xử lý phụ phẩm cây trồng và chất thải khác theo các quy định hiện hành; các giải pháp xử lý khác thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; luôn giữ đường phố xanh - sạch - đẹp, văn minh đô thị.