CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

V/v Thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà để ở 

Ngày đăng 01/06/2021 | 14:59  | Lượt xem: 40
V/v Thực hiện quy định về giá bán điện cho người thuê nhà để ở 

V/v Tăng cường phối hợp quản lý Thuế đối với hoạt động cho thuê nhà 

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:56  | Lượt xem: 44
V/v Tăng cường phối hợp quản lý Thuế đối với hoạt động cho thuê nhà 

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND Thành phố

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:55  | Lượt xem: 43
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 08/4/2021 của UBND Thành phố

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:54  | Lượt xem: 43
V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

TB kết luận tại Hội nghị Quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC&CNCH trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2021.

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:53  | Lượt xem: 29
TB kết luận của đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố tại Hội nghị Quán triệt, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCCC&CNCH trên địa...

 KH triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022.

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:52  | Lượt xem: 29
 KH triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2022.

V/v rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:48  | Lượt xem: 22
V/v rà soát, cách ly người về từ khu vực có dịch

V/v rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện NĐTƯ cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:46  | Lượt xem: 17
V/v rà soát, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến Bệnh viện NĐTƯ cơ sở 2, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều 

V/v triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2021.

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:43  | Lượt xem: 20
V/v triển khai hóa đơn điện tử, biên lai điện tử năm 2021.

V/v quản lý ATTP lĩnh vực Công thương theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:41  | Lượt xem: 21
V/v quản lý ATTP lĩnh vực Công thương theo quy định tại Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ

V/v Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng và trợ cấp Bảo trợ xã hội tháng 5,6 năm 2021

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:39  | Lượt xem: 16
V/v Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác chi trả trợ cấp ưu đãi NCC với cách mạng và trợ cấp Bảo trợ xã hội tháng 5,6 năm 2021

 V/v thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:38  | Lượt xem: 13
 V/v thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội

TB về việc triển khai công tác Quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Thành phố và Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa tuyến sông Cà Lồ, suối Yến, sông Đáy và hồ Suối Hai. 

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:37  | Lượt xem: 12
TB về việc triển khai công tác Quản lý, bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông đường, đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn Thành phố và Quản lý, bảo trì đường thủy nội địa tuyến sông Cà Lồ, suối Yến,...

V/v tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan đơn vị

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:36  | Lượt xem: 11
V/v tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, người lao động tại cơ quan đơn vị

V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày đăng 01/06/2021 | 02:35  | Lượt xem: 9
V/v Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19