CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Thực hiện hiệu quả nội dung Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/03/2022 | 09:32  | Lượt xem: 104

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU (ngày 1-3-2022), Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVII).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa XVII) họp trong hai ngày 23 và 24-2-2022 đã xem xét, thảo luận các nội dung quan trọng. Với tinh thần làm việc dân chủ, khoa học, trách nhiệm, hiệu quả, hội nghị đã nghiêm túc thảo luận và thống nhất quyết nghị: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã tích cực chỉ đạo xây dựng các dự thảo báo cáo, tờ trình, nghị quyết, quy chế làm việc bảo đảm kỹ lưỡng, khoa học, chất lượng.

Cơ bản thống nhất với 2 nội dung do Ban Thường vụ Thành ủy trình tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu tại hội nghị để hoàn thiện các dự thảo: Báo cáo, Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6-1-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020 và Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để báo cáo Bộ Chính trị; rà soát, hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVII để ký, ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Cơ bản thống nhất đối với các báo cáo, tờ trình do Ban Cán sự đảng UBND thành phố trình tại hội nghị, gồm: Báo cáo tổng kết thi hành Luật Thủ đô và báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng, sửa đổi toàn diện Luật Thủ đô; Báo cáo rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được duyệt theo Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26-7-2011 của Thủ tướng Chính phủ và định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các cơ quan chức năng rà soát, tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của các đại biểu, hoàn thiện hồ sơ, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng và các cấp có thẩm quyền để trình theo quy trình, quy định.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, tích cực thực hiện nhiệm vụ với tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: hanoimoi.com.vn