CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội cung cấp 17/25 dịch vụ công mức độ 3, 4

Ngày đăng 28/04/2022 | 08:46  | Lượt xem: 24
Phát biểu tại phiên họp lần thứ hai của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số sáng 27-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, Hà Nội đã,...

Xây dựng bộ máy tinh gọn, đáp ứng yêu cầu mới

Ngày đăng 23/04/2022 | 07:40  | Lượt xem: 23
Nhằm xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU về thực hiện Kết luận số 28-KL/TƯ ngày 21-2-2022 của Bộ Chính trị về...

Bảo đảm tích hợp 70% dịch vụ công mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày đăng 01/04/2022 | 03:30  | Lượt xem: 72
Thực hiện tái cấu trúc, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công thành phố và tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia, bảo đảm tỷ lệ tích...

Cần lộ trình sử dụng giấy tờ hộ tịch điện tử

Ngày đăng 06/03/2022 | 08:16  | Lượt xem: 80
Theo tinh thần Thông tư số 01/2022/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến, thay vì sử dụng giấy khai sinh, chứng nhận kết hôn bản giấy để làm...

Từ ngày 18-2, không cần mang giấy khai sinh, giấy kết hôn đi làm thủ tục hành chính

Ngày đăng 16/02/2022 | 09:08  | Lượt xem: 75
Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28-7-2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện...

Công bố 12 thủ tục hành chính lĩnh vực giám định tư pháp, công chứng được chuẩn hóa

Ngày đăng 09/02/2022 | 09:42  | Lượt xem: 112
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 416/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố Hà Nội trong lĩnh vực giám định tư...

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa

Ngày đăng 04/10/2021 | 08:16  | Lượt xem: 197
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng nhà nước của Sở Văn...

Thành phố triển khai 10 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính

Ngày đăng 04/10/2021 | 08:12  | Lượt xem: 179
UBND thành phố Hà Nội vừa có Báo cáo số 268/BC-UBND về công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2021 của thành phố.

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC TTHCTHUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 29/03/2021 | 05:00  | Lượt xem: 270
Quyết định công bố danh mục TTHCthuộc phạm vi chức năng lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội

v/v thông báo quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lục toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Ngày đăng 04/03/2021 | 11:00  | Lượt xem: 227
v/v thông báo quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lục toàn bộ hoặc một phần năm 2020

CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

Ngày đăng 25/02/2021 | 07:30  | Lượt xem: 315
Công bố danh mục TTHC của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực nuôi con nuôi

QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày đăng 24/02/2021 | 01:30  | Lượt xem: 220
QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2021

Ngày đăng 06/02/2021 | 10:00  | Lượt xem: 158
Kế hoạch kiểm tra công vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Ngày đăng 05/02/2021 | 08:30  | Lượt xem: 201
Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường trong 6 tháng cuối năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VB QPPL CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 05/02/2021 | 05:00  | Lượt xem: 155
Quyết định công bố danh mục VB QPPL của HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020
Hiển thị 1 - 15 trong 23 kết quả.